Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

 

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys, nurodyti Įrenginio priėmimo akte, ir duomenys apie Jums suteiktas paslaugas yra tvarkomi UAB „Servisa ICT“, į. k. 300586363, adresas J. Žemgulio g. 6-1, Kaunas (toliau – „Bendrovė“) bei įrenginio gamintojo klientų duomenų bazės administravimo tikslais bei siekiant suteikti Jūsų užsakytas paslaugas.

 

Jums sutikus, Jūsų pateikti duomenys Bendrovės ir įrenginio gamintojo taip pat gali būti tvarkomi paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo kokybės vertinimo tikslais.

 

Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi tiek laiko, kiek yra reikalinga jų tvarkymo tikslams pasiekti.

 

Jeigu nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovę el.paštu info@servisaict.lt, ir/arba įrenginio gamintoją Priede Nr. 1 nurodytas kontaktiniais duomenimis. Taip pat dėl Jūsų teises pažeidžiančio asmens duomenų tvarkymo galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Daugiau informacijos apie taikomas Jūsų asmens duomenų tvarkymo taisykles rasite Bendrovės Klientų asmens duomenų tvarkymo politikoje, esančioje Bendrovės Klientų aptarnavimo vietose ir www.servisaict.lt, bei Priede Nr. 1 nurodytuose šaltiniuose.

 

Su aukščiau pateikta informacija susipažinau ir sutinku, kad mano Įrenginio priėmimo perdavimo akte nurodyti duomenys būtų tvarkomi Bendrovės ir įrenginio gamintojo paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo kokybės vertinimo tikslais.

 

 

 

Priedas Nr. 1

 

Žemiau pateikiame UAB „Servisa ICT“ aptarnaujamų įrenginių gamintojų kontaktiniai duomenys, nuorodos į Privatumo Politiką, kitos specialios sąlygos dėl asmens duomenų apsaugos.

 

APPLE – Privatumo politika https://www.apple.com/legal/privacy/lt/

Kontaktiniai duomenys:

Apple Distribution International

Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork,T23 YK84, Airija

El.p. privacyeurope@apple.com

 

ASUS – Privatumo politika https://www.asus.com/lt/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy 

Kontaktiniai duomenys:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Personal Data Protection Committee

15, Li-Te Rd., Taipei 112, Taiwan

El.p. privacy@asus.com

 

Did You Know......

  • Warranty valid only with purchase document (invoice, cheque and etc.).
  • Only legal operating system is installing in our service.
  • Manufacturer and service center are not responsible for data loss. Periodically make data Back Up to another media.
  • Battery has a limited warranty period. You can always check battery's warranty period in manual. Natural capacity decrease is a normal process

Authorized service 

Warranty and post-warranty repair service center

Follow us